Witamy na oficjalnej stronie ZGKiM w Szamocinie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

Etapy wykonywania przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego:

1. Złożenie wniosku o warunki techniczne (dostępne w zakładce „do pobrania”)
2. Odbiór warunków technicznych
3. Zlecenie opracowania projektu technicznego
4. Wykonanie przyłącza ( bez włączenia do sieci i montażu urządzenia pomiarowego )
5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
6. Zgłoszenie przyłącza do odbioru ( włączenie do sieci i montaż urządzenia
pomiarowego wyłącznie przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Szamocinie )
7. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków ( wniosek dostępny w zakładce „do pobrania”)