Witamy na oficjalnej stronie ZGKiM w Szamocinie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

BADANIA WODY

Badania wody na stacjach uzdatniania wykonywane są zgodnie w dwojaki sposób, Zakład wykonuje badania równolegle z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Chodzieży. Zakład prowadzi monitoring wewnętrzny a Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chodzieży – monitoring zewnętrzny. Aktualne wyniki badań dostępne są w zakładce „do pobrania”.