Witamy na oficjalnej stronie ZGKiM w Szamocinie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

OPŁACANIE FAKTUR ZA WODĘ

Faktury za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków oraz za wykonane usługi wystawione w biurze bądź przez inkasenta posiadają 14 dniowy termin płatności. Faktury te należy opłacić w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szamocin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, u inkasenta bądź na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy o/Szamocin nr: 03 8945 0002 3900 1818 2000 0010, w tytule przelewu należy podać: nazwisko, adres oraz numer faktury.