Witamy na oficjalnej stronie ZGKiM w Szamocinie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

OPŁATA ZA CZYNSZ I FUNDUSZ REMONTOWY

Opłatę czynszową należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca w kwocie wynikającej z umowy w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szamocin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 bądź na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy o/Szamocin nr: 03 8945 0002 39001818 2000 0010, w tytule przelewu należy podać: nazwisko, oraz miesiąc za który uiszczana jest opłata

Opłatę za Fundusz Remontowy należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca w kwocie
wynikającej z umowy w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Szamocinie mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szamocin od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 bądź na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy o/Szamocin
nr: 24 8945 0002 3900 1818 2000 0020, w tytule przelewu należy podać: nazwisko, oraz
miesiąc za który uiszczana jest opłata