ZGKiM powołał Inspektora Ochrony Danych którym jest Jacek Popławski, kontakt z IOD – agmarkanc@wp.pl