Gmina Szamocin
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

+48 672 848 745

pl. Wolności 19
64-820 Szamocin

Napisz do nas