Ogłoszenie!!!

Nowe zasady obowiązujące w PSZOK przy ul. Topolowej 20 (teren oczyszczalni ścieków). Od dnia 08.05.2020 r. wznawiamy funkcjonowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Topolowej 20 w Szamocinie. Mając…

Czytaj dalejOgłoszenie!!!