Dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odnowieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”

W dniu 11.12.2018 r. zakończono realizację zadania pn: „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odnowieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”. Zrealizowana inwestycja jest zlokalizowana w…

Czytaj dalejDokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Montaż urządzenia oczyszczającego na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z odnowieniem rowu poniżej istniejącego wylotu wód deszczowych Wk”