Zakup koparko-ładowarki

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Gmina Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nabył koparko-ładowarkę za kwotę 165 000,00 zł netto. Zakup koparko-ładowarki pozwoli nam na szybkie usuwanie awarii, a tym samym utrzymać wysoki standard świadczonych usług