Przedsięwzięcie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania wody w Szamocinie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Z radością informujemy, że Gmina Szamocin otrzymała pomoc finansową, że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania wody w Szamocinie”. W dniu 11.12.2020 r. zawarto z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę NR 10287/U/400/47/2020. W ramach umowy Gminie Szamocin przyznano pomoc w formie pożyczki umarzalnej w wysokości 15% od kwoty 186 000 000,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 49,64 kW składającą się 136 szt. paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na gruncie (96 szt.) i dachu Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie (40 szt.). Realizacja inwestycji przyczyni się do mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz pozwoli częściowo uniezależnić się od cen prądu, które są znaczącym czynnikiem kosztotwórczym wpływającym na cenę wody. Przedmiotowa instalacja pozwoli pokryć około 1/3 zapotrzebowania na prąd Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie.

Link do strony internetowej Funduszu www.wfosgw.poznan.pl