Przedsięwzięcie pn.: ”Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujące miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęcza, Raczyn, Strzelczyki, Laskowo, Nadolnik” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Z radością informujemy, że Gmina Szamocin otrzymała pomoc finansową, że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: ”Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujące miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęcza, Raczyn, Strzelczyki, Laskowo, Nadolnik”. Pomoc została przyznana w formie pożyczki umarzalnej do 50% od kwoty 5 716 000,00 zł w związku z czym wysokość przyznanej pomocy wynosi 2 858 000,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji zostaną skanalizowane wszystkie miejscowości w zachodniej części gminy Szamocin. Realizacja inwestycji przyczyni się do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach dotąd nie skanalizowanych w wyniku czego pozytywnie wpłynie to na środowisko naturalne oraz podniesie komfort życia mieszkańców ww. miejscowości. Warto dodać, że inwestycja  zlokalizowana jest na obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci”, ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się bardzo cenne obszary Natura 2000. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę kolektorów sanitarnych o długości około 15 km oraz 12 szt. pompowni ścieków.

Link do strony internetowej Funduszu www.wfosgw.poznan.pl