Podpisanie umowy na skanalizowana zachodnia część gminy Szamocin

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Gmina Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał umowę na realizację największego zadania z zakresu gospodarki ściekowej przeprowadzonego w gminie Szamocin. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku realizacji inwestycji zostanie skanalizowana zachodnia część gminy Szamocin czyli miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęcza, Raczyn, Strzelczyki, Nadolnik oraz część Laskowa. Realizacja inwestycji pozwoli podnieść komfort życia mieszkańców Naszej gminy oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. Koszt przedsięwzięcia to niespełna 7 mln zł. Zostanie wybudowanych blisko 14 km sieci kanalizacyjnej i 12 pompowni ścieków.