Ogłoszenie!!!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie informuje użytkowników ogródków działkowych, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. w godz. 9 ºº – 14ºº oraz w dniu 30 kwietnia 2020 w godz. 13 ºº- 19 ºº zostanie dokonany montaż liczników oraz otwarte zostanie przyłącze wodociągowego do ogródków działkowych. Ze względu na stan epidemii prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz udostępnienie montażu wodomierzy w wyznaczonych dniach.