Ogłoszenie!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że inkasent wystawia faktury prognozowane na podstawie średniego zużycia wody. Faktury zostawiane będą w skrzynkach na listy. Od 1 kwietnia faktury będą wystawiane wystawiane dla odbiorców z miejscowości Lipa, Nowy Dwór, Sokolec, Lipia Góra, Heliodorowo, Prostkowo i Józefy. Prosimy o ograniczanie kontaktu z inkasentem do niezbędnego minimum. Ponadto informujemy, że wskazania wodomierza można podawać za pośrednictwem telefonu pod numerem 672848745, poczty elektronicznej pod adresem odczyt@zgkimszamocin.pl, oraz sms/mms pod numerem 604 473 352. Ponadto w związku z krążącą dezinformacją informujemy, że odbiór odpadów komunalnych realizowany jest zgodnie z harmonogramem a wstrzymana jest wyłącznie praca punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Szamocinie.