OGŁOSZENIE!!!

W związku z zamknięciem od dnia 16.03.2020 r, Urzędu Miasta i Gminy Szamocin dla interesantów informujemy, że wszelkie wnioski oraz zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej pod adresem sekretariat@zgkimszamocin.pl oraz telefonicznie pod numerem 67-28-48-745. W związku z powyższym wpłaty w kasie ZGKIM Szamocin nie będą przyjmowane. Płatności należy dokonywać na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.