Zakład Gospodarki zakończył tegoroczną walkę z Barszczem Sosnowskiego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po kilkukrotnym oprysku ognisk Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Szamocin praktycznie w większości zniszczył niebezpieczna roślinę. Niewykluczone iż w przyszłym roku ogniska zaczną odrastać lecz z pewnością w mniejszym nasileniu. W przypadku odnawiania się populacji w roku 2019 jak i późniejszych latach pracownicy Zakładu będą ją skutecznie niszczyć. Zdjęcia obrazujące efekty działania można zobaczyć powyżej.