Harmonogram wywozu zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na rok 2021 nieruchomości (firmy).