Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 2020r.