Dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2020- nieruchomości niezamieszkałe