Wylot wód deszczowych WJ przy ulicy Dworcowej w Szamocinie

Trwają prace przy wylocie wód deszczowych WJ przy ulicy Dworcowej w Szamocinie. Roboty prowadzone są w bardzo trudnych warunkach geologicznych. Warstwa torfów i namułów sięga do 8 metrów poniżej poziomu terenu. Ze względu na trudne warunki geologiczne oraz dużą zlewnie konieczne było zastosowanie separatora lamelowego (tworzywo sztuczne) osadzonego na 9 metrowych palach z rur stalowych zalanych betonem. W ramach inwestycji został też odmulony rów melioracyjny odprowadzający wody opadowe z terenu ul. Dworcowej, Margonińskiej i Rolnej w Szamocinie.