Ogłoszenie!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że inkasent wystawia faktury prognozowane na podstawie średniego zużycia wody. Faktury zostawiane będą w skrzynkach na listy. Od 29 kwietnia faktury będą wystawiane dla odbiorców z ulic Parkowej, Chodzieskiej, Staszica, Lipowej, Margonińskiej, Rolnej, Polnej i Sutarskiego. Prosimy o ograniczanie kontaktu z inkasentem do niezbędnego minimum. Ponadto informujemy, że wskazania wodomierza można podawać za pośrednictwem telefonu pod numerem 672848745, poczty elektronicznej pod adresem odczyt@zgkimszamocin.pl, oraz sms/mms pod numerem 604 473 352.