Odbiór zadania budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Szamocinie

W dniu 28.05.2019 r. zakończono roboty budowlane przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Szamocinie. W ramach inwestycji wybudowano 730 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 615 mb sieci wodociągowej