You are currently viewing Kanalizacja sanitarna w zachodniej części Gminy Szamocin
clip image002

Kanalizacja sanitarna w zachodniej części Gminy Szamocin

W piątek 21 września 2018 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn.:” „KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELCZYKI,LASKOWO”. W ramach inwestycji planuje się budowę około 15 km sieci kanalizacyjnej i 12 szt. lokalnych przepompowni ścieków. Dzięki realizacji inwestycji podniesie się standard życia mieszkańców a także uregulowana zostanie gospodarka wodno-ściekowa w zachodniej części gminy Szamocin co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne a zwłaszcza na zlewnie rzeki Noteć i cenne przyrodniczo obszary Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja jest największa inwestycją z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej jaką dotychczas realizowano na terenie Gminy Szamocin. Jeszcze w bieżącym roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.