Dofinansowanie

„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Szamocin, zapewniającej bezpieczeństwo środowiska naturalnego i ochronę zasobów wodnych” – zakres przedsięwzięcia obejmuje remont czternastu pompowni ścieków niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej i zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz siedmiu studni kanalizacyjnych oraz zakup samochodu 4×4 wraz z agregatem prądotwórczym, który zapewni działanie pompowni ścieków również w przypadku braku dostaw energii elektrycznej.

dofinansowanie